CK ERBIA – POBYTY V ITÁLII
tel.: 542 214 140
e-mail: erbia@ckerbia.cz
po-pá 9.30-17.00

TOSCANA

Charakteristické scenerie italské krajiny, známé z renesančních obrazů, vtiskla tomuto regionu středověká města na pahorcích, stromořadí cypřišů, vinice a olivové háje i venkovská sídla a zemědělské usedlosti nenásilně zasazené do krajiny. I když jsou zde stopy osídlení Etrusky a Římany, celoitalským kulturním centrem se území stalo v renesanci. Nejaktivnějším centrem byla Florencie a není vynikající umělec té doby, který by nebyl zastoupen v jejich četných kostelích, galeriích a museích. K největším městům té doby patřila však Siena, Pisa, Lucca, Arezzo, vzácné památky jsou i v malých městech San Gimignano, Montepulciano, Pienza, Cortona, Volterra, vyjímečným dojmem působí klášter Monte Oliveto Maggiore, sirné lázně Bagno Vignoni nebo galerie Taroková zahrada. Turisticky perfektně vybavené jsou nekonečné písečné pláže, perlou je ostrov Elba.